Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

bibliotekabia.zut.edu.pl

Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy nowości wydawnicze, które zostały zakupione przez naszą Bibliotekę.

tytuł: Evolo skyscrapers. 3

autor: Carlo Aiello (red.)

wydawnictwo: Evolo, 2016 Los Angeles

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-31/3z

tytuł: Architektur planen. Dimensionen, Räume, Typologien

autor: Bert Bielefeld (red.)

wydawnictwo: Birkhäuser, 2016 Basel

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-217z

tytuł: Krajobrazowy wymiar ruralistyki

autor: Anna Górka

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017 Gdańsk

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVc4-62

tytuł: Books without paste or glue

autor: Keith A. Smith

wydawnictwo: Keith Smith Books, 2014 Rochester

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-163

tytuł: Język niemiecki zawodowy w budownictwie : zeszyt ćwiczeń

autor: Maria Ratajczak, Marlena Kucz

wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: Inf.-17

tytuł: Preliminaria do nowego symbolizmu w architekturze zaawansowanego postmodernizmu = Preliminaries for new symbolism in the architecture of advanced post-modernism

autor: Zdzisława Tołłoczko, Tomasz Tołłoczko

wydawnictwo: SKZ ZG, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-76

tytuł: Renovate innovate. Reclaimed and upcycled homes

autor: Antonia Edwards

wydawnictwo: Prestel Verlag, cop. 2017 Munich

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV1-79z

tytuł: Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja. Studia z architektury XIX-XXI wieku

autor: Małgorzata Omilanowska

wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-260

tytuł: Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych : wybrane zagadnienia

autor: Grzegorz Wielgosiński

wydawnictwo: Wydawnictwo "Nowa Energia", 2016

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XVIII-28

tytuł: Charakterystyka czynników determinujących trwałość murów ceglanych

autor: Teresa Stryszewska

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-32

tytuł: Digital & parametric architecture

autor: Carlo Aiello (red.)

wydawnictwo: eVolo, 2014 Los Angeles

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-73z

tytuł: Pracowania organizacji robót budowlanych

autor: Maj Tadeusz

wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIII-11 z

tytuł: Emerging issues, challenges, and opportunities in urban e-planning

autor: Carlos Nunes Silva

wydawnictwo: Engineering Science Reference (an imprint of IGI Global), cop. 2015 Hershey

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb-91

tytuł: Manual of section

autor: Paul Lewis, Marc Tsurumaki, David J. Lewis

wydawnictwo: Princeton Architectural Press, cop. 2016 New York

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-200

tytuł: Expressionist tendencies in contemporary architecture

autor: Tomasz Kozłowski

wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2016 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-228

tytuł: Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast

autor: Anna Szelągowska (red. nauk.)

wydawnictwo: CeDeWu, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb6-370

tytuł: O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych. Podstawy ogólnej morfologii przestrzeni architektonicznej. Opis i analiza formy architektonicznej w kategoriach przestrzennych

autor: Andrzej Maciej Niezabitowski

wydawnictwo: "Śląsk" Sp z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2017 Katowice

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-288

tytuł: Ultimate containers. Sustainable architecture

autor: Josep María Minguet (red.)

wydawnictwo: Monsa, cop. 2016 Barcelona

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVb-19z

tytuł: Chairs by architects

autor: Agata Toromanoff

wydawnictwo: Thames & Hudson, 2016 London

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-155

tytuł: Biomimetics for designers. Applying nature's processes and materials in the real world

autor: Veronika Kapsali

wydawnictwo: Thames & Hudson, 2016 London

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-144

tytuł: Docieplanie budynków od wewnątrz

autor: Robert Wójcik

wydawnictwo: Medium Grupa, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIb-60 z

tytuł: Konstrukcje napięte : ich forma i praca

autor: Wanda J. Lewis

wydawnictwo: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2008

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-234

tytuł: Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego

autor: Ewa Klugmann-Radziemska, Józef T. Haponiuk, Janusz Datta, Krzysztof Formela, Maciej Sienkiewicz, Marcin Włoch

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XVIII-26

tytuł: Numerical methods for engineers

autor: D. V. Griffiths, I. M. Smith

wydawnictwo: Chapman & Hall/CRC, cop. 2006

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: III-42

tytuł: Uwarunkowanie zastosowania mikrokogeneracji dla małych osiedli

autor: Vyacheslav Pisarev, Łukasz Piczak

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-5

tytuł: Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym

autor: Marian Ostwald

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-172

tytuł: Footbridges: construction, design, history

autor: Baus Ursula Schlaich, Mike Dechau, Wilfried

wydawnictwo: Birkhäuser, cop. 2008

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IX-13 z

tytuł: Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego

autor: Zdzisław Kusto

wydawnictwo: COSiW SEP - Zakład Wydawniczy "INPE", 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIb-51

tytuł: Poradnik projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje

autor: Krasiński Rafał (red.)

wydawnictwo: Sieć Hurtowni Instalacyjnych BIMs PLUS, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-202

tytuł: Timber construction manual

autor: American Institute of Timber Construction

wydawnictwo: John Wiley & Sons, copyright 2012

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2:VIc-12

tytuł: Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych

autor: Leonard Runkiewicz

wydawnictwo: Instytut Techniki Budowlanej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-88

tytuł: Termomodernizacja budynków : ocena efektów energetycznych

autor: Krzysztof Kasperkiewicz

wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018

opis: Czytelnia Budownictwa,sygnatura 2: XIIb-59 z

tytuł: Vorbild Natur. Bionik-Design für funktionelles Gestalten

autor: Werner Nachtigall

wydawnictwo: Heidelberg, 1997 Berlin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-172

tytuł: Sustainable construction. Green building design and delivery

autor: Charles J. Kibert

wydawnictwo: John Wiley & Sons, cop. 2016 Hoboken

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: V-78

tytuł: Katastrofy budowlane

autor: Jacek Szer

wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-29 z

tytuł: Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Z. 3, Zarysowanie

autor: Michał Knauff, Bartosz Grzeszykowski, Agnieszka Golubińska

wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-10/3 z

tytuł: Barozzi Veiga

autor: José Zabala

wydawnictwo: Park Books, 2016 Zürich

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa1-108z

tytuł: Siatka prostych. O architekturze nadindywidualnej

autor: Juliusz Żórawski

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dr. 2013 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-270

tytuł: A textbook of strength of materials

autor: R. K. Bansal

wydawnictwo: Laxmi Publications, 2015

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-146+CD

tytuł: Nowoczesne systemy chłodzenia pośredniego

autor: Beata Niezgoda-Żelasko

wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIa-201

tytuł: Zintegrowane projektowanie energetyczne jednorodzinnych, energooszczędnych budynków mieszkalnych

autor: Markiewicz Przemysław

wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo PK, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-4 z

tytuł: Kontrakty budowlane : kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo

autor: Wysoczański Hubert

wydawnictwo: Warszawa: Polcen, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIII-12

tytuł: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

autor: Danuta Kłosek-Kozłowska

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV1-87

tytuł: Przedmiot - Architektura - Miasto. T. 1, Perspektywa wzornicza

autor: pod red. Magdaleny Berlińskiej, Agnieszki Kurkowskiej

wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017 Koszalin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVII-76/1

tytuł: Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy

autor: Joanna Arlet

wydawnictwo: Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-195z

tytuł: O przemarzaniu gruntu w Polsce

autor: Jerzy Antoni Żurański, Tomasz Godlewski

wydawnictwo: Instytut Techniki Budowlanej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIII-22

SZUKAJ NORMY

Wyszukuj normy w zasobach Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury

Podaj numer normy:

KATALOG BIBLIOTECZNY

Katalog Biblioteki Głównej ZUT zrealizowany jest w oparciu o system zaawansowanego zarządzania informacją biblioteczną ALEPH.

Katalog Główny ALEPH dostępny jest pod adresem: http://aleph.bg.zut.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury 2008 - 2009

Projekt i wykonanie: aj