Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

bibliotekabia.zut.edu.pl

Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy nowości wydawnicze, które zostały zakupione przez naszą Bibliotekę.

tytuł: Evolo skyscrapers. 3

autor: Carlo Aiello (red.)

wydawnictwo: Evolo, 2016 Los Angeles

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-31/3z

tytuł: Architektur planen. Dimensionen, Räume, Typologien

autor: Bert Bielefeld (red.)

wydawnictwo: Birkhäuser, 2016 Basel

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-217z

tytuł: Krajobrazowy wymiar ruralistyki

autor: Anna Górka

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017 Gdańsk

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVc4-62

tytuł: Books without paste or glue

autor: Keith A. Smith

wydawnictwo: Keith Smith Books, 2014 Rochester

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-163

tytuł: Preliminaria do nowego symbolizmu w architekturze zaawansowanego postmodernizmu = Preliminaries for new symbolism in the architecture of advanced post-modernism

autor: Zdzisława Tołłoczko, Tomasz Tołłoczko

wydawnictwo: SKZ ZG, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-76

tytuł: Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi

autor: Michał Bodzek, Krystyna Konieczny

wydawnictwo: Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2011.

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2:XII-73

tytuł: Renovate innovate. Reclaimed and upcycled homes

autor: Antonia Edwards

wydawnictwo: Prestel Verlag, cop. 2017 Munich

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV1-79z

tytuł: Biomimicry in architecture

autor: Michael Pawlyn

wydawnictwo: RIBA Publishing, 2016 London

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: V-87z

tytuł: Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja. Studia z architektury XIX-XXI wieku

autor: Małgorzata Omilanowska

wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-260

tytuł: Africa's urban revolution

autor: Susan Parnell, Edgar Pieterse (red.)

wydawnictwo: Zed Books, 2014 London; New York

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb-88

tytuł: The creative architect. Inside the great midcentury personality study

autor: Pierluigi Serraino

wydawnictwo: The Monacelli Press, cop. 2016 Nowy York

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-287

tytuł: Paradygmat miasta 21 wieku. Pomiędzy przeszłością "polis" a przyszłością "metropolis"

autor: Wojciech Kosiński

wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2016 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-168

tytuł: Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego

autor: Red. T. Łodygowski, A. Garstecki

wydawnictwo: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-9

tytuł: Projektowanie WWW. Księga pomysłów. Źródło inspiracji dla każdego projektanta WWW!. #2

autor: Patrick McNeil

wydawnictwo: Helion, cop. 2013 Gliwice

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-75

tytuł: Digital & parametric architecture

autor: Carlo Aiello (red.)

wydawnictwo: eVolo, 2014 Los Angeles

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-73z

tytuł: Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku

autor: Jaime Levy

wydawnictwo: Wydawnictwo Helion, cop. 2017 Gliwice

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: III-74

tytuł: Urban planning in Lusophone African countries

autor: Carlos Nunes Silva (red.)

wydawnictwo: Ashgate, cop. 2015 Farnham; Burlington

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb87

tytuł: Zachodnie zakole Odry. Wokół Puszczy Piaskowej

autor: Małgorzata Matecka, Ryszard Matecki

wydawnictwo: OTE Pracownia Kamyk Zielony Małgorzata Matecka, 2017 Zatoń Dolna

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIX-238z

tytuł: Atlas of world interior design

autor: Markus Sebastian Braun

wydawnictwo: Braun, 2011 Salenstein

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe1-58z

tytuł: Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast. Gdańsk, Gliwice, Wrocław

autor: Krzysztof Bierwiaczonek i in.

wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: Ib1-79

tytuł: African cities. Alternative visions of urban theory and practice

autor: Garth Andrew Myers

wydawnictwo: Zed Books, 2011 London; New York

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb-90

tytuł: Emerging issues, challenges, and opportunities in urban e-planning

autor: Carlos Nunes Silva

wydawnictwo: Engineering Science Reference (an imprint of IGI Global), cop. 2015 Hershey

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb-91

tytuł: Manual of section

autor: Paul Lewis, Marc Tsurumaki, David J. Lewis

wydawnictwo: Princeton Architectural Press, cop. 2016 New York

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-200

tytuł: Expressionist tendencies in contemporary architecture

autor: Tomasz Kozłowski

wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2016 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-228

tytuł: Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast

autor: Anna Szelągowska (red. nauk.)

wydawnictwo: CeDeWu, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb6-370

tytuł: Karta ateńska

autor: Le Corbusier

wydawnictwo: Fundacja Centrum Architektury, cop. 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-235

tytuł: O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych. Podstawy ogólnej morfologii przestrzeni architektonicznej. Opis i analiza formy architektonicznej w kategoriach przestrzennych

autor: Andrzej Maciej Niezabitowski

wydawnictwo: "Śląsk" Sp z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2017 Katowice

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-288

tytuł: Ultimate containers. Sustainable architecture

autor: Josep María Minguet (red.)

wydawnictwo: Monsa, cop. 2016 Barcelona

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVb-19z

tytuł: Chairs by architects

autor: Agata Toromanoff

wydawnictwo: Thames & Hudson, 2016 London

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-155

tytuł: Biomimetics for designers. Applying nature's processes and materials in the real world

autor: Veronika Kapsali

wydawnictwo: Thames & Hudson, 2016 London

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-144

tytuł: Metody numeryczne

autor: J.Klamka, Z.Ogonowski

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: III-4

tytuł: Rachunek wyrównawczy w geodezji : (z przykładami)

autor: Zbigniew Wiśniewski

wydawnictwo: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: IVd-28

tytuł: Obciążenie śniegiem w Polsce w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji

autor: Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski

wydawnictwo: Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2016

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-18

tytuł: Azbest w budynkach

autor: Andrzej Obmiński

wydawnictwo: Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIa-22

tytuł: Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania

autor: Leszek Laskowski

wydawnictwo: Warszawa : POLCEN Sp. z o.o., 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: II-15

tytuł: Odwrotne obciążenie w budownictwie

autor: Beata Hudziak (red.), Magdalena Mucha

wydawnictwo: Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 2017

opis: Czytelnia Budownictwa: sygnatura 2: XIII-37

tytuł: Badania cech terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych

autor: Drozd, Wojciech

wydawnictwo: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-3

tytuł: Building for a changing culture and climate. World atlas of sustainable architecture

autor: Urlich Pfammatter

wydawnictwo: DOM Publishers, 2014 Berlin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVb-64z

tytuł: Śmieciowa przestrzeń. Teksty

autor: Rem Koolhaas

wydawnictwo: Fundacja Centrum Architektury: Bęc Zmiana, cop. 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-340

tytuł: Konstrukcje murowe. Przykłady obliczeń według Eurokodu 6 oraz metodami probabilistycznymi

autor: Lidia Buda-Ożóg i inni

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VIa-367z

tytuł: Drogownictwo polskie

autor: Bebłacz, Danuta. Red. Frąckowiak, Monika Red

wydawnictwo: Bydgoszcz : Quixi Media, 2016

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X-10

tytuł: Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych

autor: Bień, January

wydawnictwo: Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2009

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XVIII-5

tytuł: Environmental effects on buildings, structures and people

autor: Andrzej Flaga

wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2016

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: VII-1717

tytuł: Projektowanie konstrukcji o wysokiej sztywności z zastosowaniem optymalizacji strukturalnej

autor: Michał Nowak

wydawnictwo: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2:VII-17

tytuł: Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

autor: Łukasz Karamus

wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XII-1252

tytuł: Vorbild Natur. Bionik-Design für funktionelles Gestalten

autor: Werner Nachtigall

wydawnictwo: Heidelberg, 1997 Berlin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVe-172

tytuł: Sustainable construction. Green building design and delivery

autor: Charles J. Kibert

wydawnictwo: John Wiley & Sons, cop. 2016 Hoboken

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: V-78

tytuł: Konstrukcje budowlane

autor: Popek, Mirosława. Romik, Zbigniew

wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: XIIIb-215z

tytuł: Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego

autor: Red. T. Łodygowski, A. Garstecki

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: V-9

tytuł: Barozzi Veiga

autor: José Zabala

wydawnictwo: Park Books, 2016 Zürich

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa1-108z

tytuł: Siatka prostych. O architekturze nadindywidualnej

autor: Juliusz Żórawski

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dr. 2013 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV-270

tytuł: Architektura międzywojennego Krakowa 1918-1939. Budynki, ludzie, historia

autor: Barbara Zbroja

wydawnictwo: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2013 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa2-320+mapa

tytuł: Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów

autor: Marta Tobolczyk

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVa-203z

tytuł: Cmentarz w szczególe. Pomniki, symbole i detale Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Cz. 1

autor: Michał Rembas

wydawnictwo: Bratek Michał Rembas, 2017 Szczecin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIX-241/1z

tytuł: Region - miasto - wieś. Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji. Praca zbiorowa. T. 1, T. 2

autor: pod red. Krzysztofa Gasidło, Tomasza Bradeckiego

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016 Gliwice

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: Konf.-131/1, Konf.131/2

tytuł: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

autor: Danuta Kłosek-Kozłowska

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017 Warszawa

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XV1-87

tytuł: Przestrzenne, finansowe i środowiskowe skutki opracowań planistycznych

autor: pod red. Ryszarda Cymermana

wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2017 Olsztyn

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb-92

tytuł: Przedmiot - Architektura - Miasto. T. 1, Perspektywa wzornicza

autor: pod red. Magdaleny Berlińskiej, Agnieszki Kurkowskiej

wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017 Koszalin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVII-76/1

tytuł: Wieże mieszkalne

autor: Mariusz Twardowski

wydawnictwo: Wydawnictwo PK, 2017 Kraków

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XVc-127z

tytuł: Patrząc w przyszłość. 70 lat tradycji akademickich ZUT w Szczecinie

autor: Włodzimierz Kiernożycki (red.)

wydawnictwo: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2017 Szczecin

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: Inf.-8z

tytuł: Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

autor: Romuald Jan Sztukiewicz

wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017

opis: Czytelnia Budownictwa, sygnatura 2: X-392

tytuł: Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

autor: Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez

wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 Łódź

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb6-264

tytuł: Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

autor: Danuta Stawasz

wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 Łódź

opis: Czytelnia Architektury, sygnatura 2: XIVb6-369

SZUKAJ NORMY

Wyszukuj normy w zasobach Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury

Podaj numer normy:

KATALOG BIBLIOTECZNY

Katalog Biblioteki Głównej ZUT zrealizowany jest w oparciu o system zaawansowanego zarządzania informacją biblioteczną ALEPH.

Katalog Główny ALEPH dostępny jest pod adresem: http://aleph.bg.zut.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury 2008 - 2009

Projekt i wykonanie: aj